Awarie

Uwaga odbiorcy wody z SUW Gądkowice !!!

2019-12-11 14:42:49

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców sołectw: Gądkowice, Lelików, Potasznia,Chołów, Bracław, Joachimówka, Młodzianów, Henrykowice, Borzynowo, Wielgie Milickie, Górka, Górale, Wróbliniec, Bartniki, Kolęda, Wrocławice, Wziąchowo Wielkie, Wziąchowo Małe, że w związku z pracami na Stacji Uzdatniania Wody w Gądkowicach w dniu 12 grudnia 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 10ºº do 15ºº.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

UWAGA mieszkańcy Piaskowej i Polnej w Miliczu !!!

2019-12-11 09:33:50

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulic: Piaskowej i Polnej w Miliczu, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 11 grudnia 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 9³° do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Uwaga mieszkańcy: Wszewilek, Pomorska, Stawczyka, Godnowej, Nowego Zamku, Nowego Grodziska,, Średziny, Śmielic, Dzierżgowa

2019-12-09 14:20:31

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców Wszewilek, Pomorska, Stawczyka, Godnowej, Nowego Zamku, Nowego Grodziska, Średziny, Śmielic i Dzierżgowa , że w związku z awarią na czynnej sieci wodociągowej  w dniu 10 grudnia 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 8ºº do 11ºº.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Uwaga mieszkańcy ulic: Przemysłowej, Składowej i Stawnej w Miliczu !!!

2019-11-29 13:21:30

W związku z  pracami prowadzonymi przez S-nię Inwalidów Texim na wewnętrznej sieci wodociągowej   nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 03 grudnia  2019 roku w godz. 10ºº do godziny 15ºº, dla odbiorców  na ulicach: Przemysłowej, Składowej i Stawnej  w Miliczu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze oferty na monitoring wody

2019-11-27 07:53:42

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: ” Prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz w 2020 roku” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze ofert 2

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usuwania padłych zwierząt

2019-11-27 07:49:24

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Usługi oczyszczania miasta i terenów Gminy Milicz  w zakresie usuwania padłych zwierząt w 2020 r.”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, złożoną przez firmę P.W.”KOSZ” Barbara Nowicka z siedzibą; Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz.

Do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty 1

Zapytanie o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt

2019-11-15 13:24:35

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt z terenów miasta i Gminy Milicz w roku 2020.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 22 listopada 2019 roku do godz 10ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

1.  Zapytanie ofertowe

2.  Oferta cenowa

3.  Oświadczenie o spełnieniu warunków

4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5.  Wzór umowy

 

Zamówienie na monitoring jakości wody i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz

2019-11-13 08:41:00

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych za stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Milicz w 2020 roku.

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat @zukmilicz.pl, faksem na nr 71 3831 243, pocztą, kurierem bądź osobiście w sekretariacie ZUK na adres: ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz do dnia 22 listopada 2020 roku do godz 9ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Druk oferty
  3. Harmonogram poboru prób wody
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
  5. Oświadczenie o braku podstaw
  6. Wzór umowy

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00