Awarie

UWAGA!!!

2017-03-23 12:53:59

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców Gogołowic, że w związku z prowadzonymi pracami na czynnym wodociągu nastąpi wstrzymanie dostawy wody w dniu 24 marca 2017 r. (piątek) w godz. 9ºº-12ºº.

Po wznowieniu dostawy mogą wystąpić chwilowe zakłócenia w jej ciśnieniu oraz zabarwieniu. Prosimy o wstrzymanie się w tym czasie z korzystania z pralek i zmywarek oraz zabezpieczenie niezbędnej minimalnej ilości wody na cele konsumpcyjne. Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Awaria w Ostrowąsach

2017-03-23 08:34:17

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy sołectw Ostrowąsy i Latkowa będą pozbawieni dopływu wody w dniu 23 marca 2017 r. od godz. 9ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

UWAGA!!! Awaria na ul. Dębowej

2017-03-22 09:23:18

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy ulic Dębowej ,Wiśniowej, Czereśniowej, Akacjowej, Klonowej, Wierzbowej, Kasztanowej, Świerkowej, Modrzewiowej, Jaworowej, Brzozowej, Chabrowej, Lawendowej, Makowej, Fiołkowej, Konwaliowej w Miliczu oraz Kaszowa pod Miliczem będą pozbawieni dopływu wody w dniu 22 marca 2017 r. od godz. 9ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Awaria w Ostrowąsach

2017-02-27 07:13:57

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy sołectw Ostrowąsy i Latkowa będą pozbawieni dopływu wody w dniu 27 lutego 2017 r. od godz. 7ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Aktualności

Dostawa farb drogowych

2017-03-22 14:23:21

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika dla zakładu Usług Komunalnych w Miliczu.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 30 marca 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

  1.    Zapytanie ofertowe – dostawa farb drogowych
  2.    Oferta cenowa – dostawa farb drogowych
  3.    wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  4.    Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wiosenne porządki na terenie miasta

2017-03-16 11:04:26

Wiosna tuż, tuż … . Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych rozpoczęli prace konserwacyjne terenów zielonych na terenie miasta. Obecnie trwają prace przy trawniku wzdłuż ulicy Poprzecznej.

 

Trwają remonty dróg bitumicznych

2017-03-15 13:02:41

Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp, wyłoniony w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych, zakończył pierwszy etap łatania najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych dziur w nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Milicza. Obecnie trwają prace na drodze Kaszowo – Postolin.

W następnej kolejności będą remontowane drogi w Węgrzynowie i Joachimówce.Zakład Usług Komunalnych przewiduje również remonty przy użyciu grysu i emulsji asfaltowej, jednak prace w tej technologii wymagają znacznie wyższych niż panujące obecnie temperatur.

Ruszyło wiosenne równanie i wałowanie dróg gruntowych

2017-03-10 11:40:27

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu rozpoczęli pozimowe równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Milicz. Wykonano już prace w Kątach, Wszewilkach, Kaszowie pod Miliczem. Obecnie trwają prace w Miłochowicach i Pogórzynie. Kolejność miejscowości w których zostaną przeprowadzone prace można zobaczyć w zakładce „Drogi’.

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00