Awarie

Uwaga mieszkańcy Łąk i ul. Spacerowej w Sułowie !!!

2019-11-22 10:12:34

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców sołectwa: Łąki oraz ul. Spacerowej w Sułowie, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 22 listopada 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 10°° do chwili usunięcia awarii. Jednocześnie informujemy, że nie wykluczamy przerw w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych na ulicach przyległych do ul. Spacerowej

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

UWAGA mieszkańcy Sułowa, Sulimierza, Miłosławic i Łąk !!!

2019-11-12 14:24:19

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców sołectw: Sułów, Miłosławice, Sulimierz, Łąki, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 12 listopada 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 14°° do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

AWARIA!!! Uwaga mieszkańcy ulic Piłsudskiego, Waresiaka i Cichej !!!

2019-10-31 07:51:39

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulic Piłsudskiego, Waresiaka i Cichej w Miliczu, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 31 października 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 70º do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

AWARIA!!! Uwaga mieszkańcy Wziąchowa Wielkiego i Małego

2019-09-12 08:55:25

W związku z awarią na wodociągu sieciowym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 12 września 2019 roku od godz. 9³° do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach Wziąchowo Wielkie i Wziąchowo Małe.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

Zapytanie o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt

2019-11-15 13:24:35

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt z terenów miasta i Gminy Milicz w roku 2020.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 22 listopada 2019 roku do godz 10ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

1.  Zapytanie ofertowe

2.  Oferta cenowa

3.  Oświadczenie o spełnieniu warunków

4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5.  Wzór umowy

 

Zamówienie na monitoring jakości wody i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz

2019-11-13 08:41:00

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych za stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Milicz w 2020 roku.

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat @zukmilicz.pl, faksem na nr 71 3831 243, pocztą, kurierem bądź osobiście w sekretariacie ZUK na adres: ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz do dnia 22 listopada 2020 roku do godz 9ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Druk oferty
  3. Harmonogram poboru prób wody
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
  5. Oświadczenie o braku podstaw
  6. Wzór umowy

UWAGA mieszkańcy Potaszni

2019-11-07 10:10:41

     WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców Potaszni , że w dniach od 08.11.2019r. do 15.11.2019r. będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 15:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

  • O dokładnym terminie wymiany będziemy na bieżąco informować mieszkańców poszczególnych ulic.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 126 zł netto.

Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249

Nowa wiata we Wszewilkach

2019-11-06 11:02:37

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zakończyli prace przy ustawianiu nowej wiaty na ul. Lawendowej we Wszewilkach.

 

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00