Awarie

Awaria na ul. Dębowej

2017-02-08 09:14:07

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy ulicy Dębowej w Miliczu będą pozbawieni dopływu wody w dniu 08 lutego 2017 r. od godz. 10ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Awaria na ul. Polnej w Miliczu

2017-01-12 09:20:47

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy ulic Jasnej, Polnej i Piaskowej w Miliczu będą pozbawieni dopływu wody w dniu 12 stycznia 2017 r. od godz. 9ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Przerwa w dostawie wody w Gogołowicach

2016-12-19 09:17:15

W związku z, przeprowadzaną przez Gminę Cieszków, wymianą wodomierza głównego na sieci doprowadzającej wodę do Gogołowic mieszkańcy będą pozbawieni dostawy wody w godzinach 9°° – 11°° w dniu 19 grudnia 2016 r. Za powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

Awaria na ul. Jasnej i ul. Polnej w Miliczu

2016-11-14 07:29:25

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy ulic Jasnej i Polnej w Miliczu będą pozbawieni dopływu wody w dniu 14 listopada 2016 r. od godz. 8ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze oferty - usługi pocztowe

2017-02-06 09:44:03

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług pocztowych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Poczta Polska Sp. Akcyjna, ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

 

UWAGA !

2017-01-26 07:31:08

W dniu 27 stycznia 2017 roku w godz. 7ºº – 15ºº w miejscowości Ruda Sułowska pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu będą wykonywać kontrolne odczyty wodomierzy oraz sprawdzać stan przyłączy wodociągowych u wszystkich odbiorców wody.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2017-01-23 08:13:56

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w okresie 12 miesięcy.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 02 lutego 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

zapytanie na usługi pocztowe

 

Trwa akcja zima

2017-01-18 11:13:09

Trwa akcja zima. Na terenie  miasta i gminy Milicz koordynacją działań dotyczących zimowego utrzymania dróg zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.

Informacje dla mieszkańców gminy Milicz

1.Każdy zarządca dróg odpowiada jedynie za własne drogi:

  • za drogi gminne odpowiada Urząd Miejski w Miliczu
  • za drogi powiatowe odpowiada Starostwo Powiatowe w Miliczu, tel. 71 3846218
  • za drogi wojewódzkie odpowiada Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu: za drogę nr 448 Milicz-Krośnice odpowiada Zarząd Dróg powiatowych w Oleśnicy Obwód Drogowy Syców, tel. 62 7852514, za drogę Nr 439 Milicz-Żmigród odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,tel. 71 3873090
  • za drogi krajowe ( droga nr 15 Trzebnica-Zduny) odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – baza w Miliczu, tel. 71 3841559.

Za odśnieżanie dróg odpowiada ich zarządca. Mieszkańcy powinni wiedzieć, czy droga, przy której mieszkają, jest drogą gminną, powiatową czy wojewódzką i do ich odpowiednich służb powinni kierować swoje zapytania.

2.Prosimy o informowanie, za pośrednictwem sołtysów, gdy odśnieżenie drogi jest szczególnie konieczne (np. dla zapewnienia ochrony i ratowania zdrowia i życia). Prosimy jednak o wyrozumiałość i branie pod uwagę wielu aspektów, takich jak obfitość opadów. Oczekujemy także zrozumienia, są różne kategorie dróg (oraz różni właściciele: drogi powiatowe oraz wojewódzkie), a odśnieżanie całej Gminy zajmuje wiele czasu i generuje wysokie koszty.

3.Gmina w pierwszej kolejności zimowym utrzymaniem objęła drogi I kategorii (tj. utwardzone – najważniejsze komunikacyjnie). Dopiero po ich odśnieżeniu mogą być odśnieżane drogi II (pozostałe utwardzone) i III kategorii odśnieżania (drogi gruntowe-wyłącznie dojazdy do zabudowań). Takie zasady przyjmują wszyscy zarządcy dróg, aby jak najszybciej udrożnić najważniejsze szlaki komunikacyjne o największym obciążeniu ruchu

4.Za odśnieżanie chodników odpowiadają właściciele lub zarządcy posesji przyległych do chodników. Nie jest to zadanie zarządcy drogi. Zgodnie z przepisami za uchylanie się od odśnieżenia chodnika przy swojej posesji jej właściciel może być ukarany mandatem; w związku z powyższym apelujemy do właścicieli i zarządców o niezwłoczne usuwanie śniegu z chodników

5.Prosimy o nieparkowanie samochodów tam, gdzie utrudniałoby to odśnieżanie oraz niewyrzucanie śniegu z chodników na jezdnię, co utrudniałoby ruch na drodze.

Zgłoszenia utrudnień w ruchu

Informacje o utrudnieniach w ruchu są przyjmowane w Zakładzie Usług Komunalnych w Miliczu.

Wszystkie zgłoszenia należy kierować w godz. 7°°-15°° na numer: 713774092 oraz całodobowo na numer: 603 181 778.

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00