Awarie

Awaria na ul. Jasnej i ul. Polnej w Miliczu

2016-11-14 07:29:25

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy ulic Jasnej i Polnej w Miliczu będą pozbawieni dopływu wody w dniu 14 listopada 2016 r. od godz. 8ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Awaria w Piotrkosicach

2016-11-08 12:59:16

W związku z usuwaniem awarii wodociągowej mieszkańcy sołectwa Piotrkosice będą pozbawieni dopływu wody w dniu 9 listopada 2016 roku w godz. 8ºº-10ºº.

Przepraszamy, za wszelkie powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Przerwa w dostawie wody na ul. Osiedle w Miliczu

2016-09-19 12:28:25

W związku z prowadzoną inwestycją przebudowy chodnika na ul. Osiedle w Miliczu i koniecznością wymiany hydrantu mieszkańcy ul. Osiedle będą pozbawieni dopływu wody w dniu 20 września 2016 roku w godz. 8ºº-11ºº.

Prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Brak wody z powodu budowy łącznika dróg

2016-09-16 11:17:03

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w dniu 19 września 2016 roku, w godzinach 10ºº – 12³º, będą pozbawieni dopływu wody mieszkańcy Kaszowa, Kaszowa pod Miliczem oraz wszystkich ulic na osiedlu domków jednorodzinnych po byłym lotnisku w Miliczu.

Przerwa w dostawie wody będzie spowodowana pracami, prowadzonymi prze firmę Z.G. „Hydrowiert”, przy budowie łącznika drogi krajowej i wojewódzkiej i koniecznością przebudowy węzłów sieci wodociągowej.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Aktualności

Zapytanie ofertowe na usługi grabarskie w 2017 roku

2016-12-06 13:56:52

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi grabarskie i kopania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 14 grudnia 2016 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania: zapytanie ofertowe na-usługi grabarskie

Wybór oferty na usuwanie padłych zwierząt w 2017 roku.

2016-11-30 09:23:25

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Usługi oczyszczania miasta i terenów Gminy Milicz w zakresie usuwania padłych zwierząt”, wybrano ofertę  złożoną przez firmę „KOSZ” Dariusz Nowicki z siedzibą w Stawiec 48, 56-300 Milicz.

Druk do pobrania:

zawiadomienie o wyborze oferty na usuwanie padłych zwierząt

Remont nawierzchni drogi gminnej w Rudzie Sułowskiej

2016-11-17 07:57:44

Zakończono prace remontowe nawierzchni drogi gminnej w Rudzie Sułowskiej polegające na wykonaniu nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości po uwałowaniu 15 cm.

cam01129 cam01130

Zapytanie o cenę na usługę usuwania padłych zwierząt

2016-11-17 07:40:15

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na oczyszczanie miasta i terenów Gminy Milicz w zakresie usuwania padłych zwierząt w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 28 listopada 2016 roku do godz 10ºº.

Druki do pobrania: zapytanie- usuwanie padłych zwierząt

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00