Awarie

UWAGA!!! Awaria na ul. Dębowej

2017-03-22 09:23:18

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy ulic Dębowej ,Wiśniowej, Czereśniowej, Akacjowej, Klonowej, Wierzbowej, Kasztanowej, Świerkowej, Modrzewiowej, Jaworowej, Brzozowej, Chabrowej, Lawendowej, Makowej, Fiołkowej, Konwaliowej w Miliczu oraz Kaszowa pod Miliczem będą pozbawieni dopływu wody w dniu 22 marca 2017 r. od godz. 9ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Awaria w Ostrowąsach

2017-02-27 07:13:57

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy sołectw Ostrowąsy i Latkowa będą pozbawieni dopływu wody w dniu 27 lutego 2017 r. od godz. 7ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Awaria na ul. Dębowej

2017-02-08 09:14:07

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy ulicy Dębowej w Miliczu będą pozbawieni dopływu wody w dniu 08 lutego 2017 r. od godz. 10ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Awaria na ul. Polnej w Miliczu

2017-01-12 09:20:47

W związku z awarią sieci wodociągowej mieszkańcy ulic Jasnej, Polnej i Piaskowej w Miliczu będą pozbawieni dopływu wody w dniu 12 stycznia 2017 r. od godz. 9ºº do momentu usunięcia awarii.

Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie się jej jakości po wznowieniu dostawy.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Aktualności

MILICKIE WODOCIĄGI APELUJĄ !!!

2018-08-03 09:37:33

 

MILICKIE  WODOCIĄGI APELUJĄ !!!

Zwracamy się do wszystkich ODBIORCÓW wody na obszarze gminy Milicz

o rozsądne i oszczędne korzystanie z wody.

W szczególności dotyczy to Mieszkańców SUŁOWA; MIŁOSŁAWIC; ŚWIĘTOSZYNA; WĘGRZYNOWA;

DUNKOWEJ; SŁĄCZNA ; SULIMIERZA ; PIĘKOCINA; ŁĄK; PIOTRKOSIC ORAZ RUDY MILICKIEJ; GRABÓWKI; WILKOWA I OLSZY

POBÓR WODY W TYCH MIEJSCOWOŚCIACH PRZEKRACZA 300 % PRZECIĘTNEGO ZUŻYCIA

GROZI TO JUŻ DRASTYCZNYMI OGRANICZENIAMI LUB ZUPEŁNYM BRAKIEM WODY.

ZAKŁAD ZWRACA SIĘ TAKŻE Z MONITEM O INFORMOWANIU O ZAUWAŻONYCH AWARIACH –WYCIEKACH WODY NA DROGACH , POLACH ;POBOCZACH ITP. GDZIE MOGĄ BYĆ USYTUOWANE SIECI WODOCIĄGOWE –

 LUB O BEZPRAWNYM CZY BEZUMOWNYM KORZYSTANIU Z WODY – NP. POBÓR WODY Z HYDRANTU.

INFORMACJE PROSIMY PRZEKAZYWAĆ TELEFONICZNIE :

TEL. 71 38 40 249  /24 GODZINY/

LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES:

sekretariat@zukmilicz.pl     lub   woda@zukmilicz.pl

                MILICZ; 3 SIERPNIA 2018 r. (-) DYREKCJA ZAKŁADU

UWAGA mieszkańcy ul. Sycowskiej !!!

2018-07-27 12:27:22

     WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców ulicy Sycowskiej, że, w dniach od  30.07 do 02.08.2018 r.  będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 18:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

  • O dokładnym terminie wymiany będziemy na bieżąco informować mieszkańców poszczególnych ulic.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 122 zł netto.

Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249

lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl

Płać mniejszy  abonament – przejdź na e – fakturę !

Prace na ul. Stawnej

2018-07-27 10:55:55

Trwają prace przy budowie, na zlecenie Burmistrz Gminy Milicz, chodnika na ul.Stawnej w Miiczu

Na zdjęciu pracownicy ZUK przy pracy.

UWAGA mieszkańcy ul. Krzywej

2018-07-13 11:43:46

     WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców ulicy Krzywej, że, w dniach od  16.07 do 18.07.2018 r.  będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 18:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

  • O dokładnym terminie wymiany będziemy na bieżąco informować mieszkańców poszczególnych ulic.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 122 zł netto.

Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249

lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl

Płać mniejszy  abonament – przejdź na e – fakturę !

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00