Awarie

AWARIA!!! Uwaga mieszkańcy Słączna!

2018-07-19 10:36:03

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców Słączna, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 19 lipca 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 10³º do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

AWARIA!!! Uwaga mieszkańcy ul. 11-go Listopada, Piłsudskiego i Pl. Ks. Waresiaka!!!

2018-07-17 11:06:36

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulicy 11-go Listopada, Piłsudskiego oraz Placu Ks. Eugeniusza Waresiaka w Miliczu, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 17 lipca 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 11ºº do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

AWARIA!!! Uwaga mieszkańcy ulic Zamkowej, Parkowej i Wałowej w Miliczu

2018-06-20 07:58:23

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulic Zamkowej, Parkowej i Wałowej w Miliczu, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 20 czerwca 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 8ºº do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

AWARAIA!!! Uwaga mieszkańcy Dunkowej i Piotrkosic

2018-06-20 07:55:51

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców Dunkowej i Piotrkosic, że w związku z pracami wykonywanymi na zlecenie Gminy Milicz, w dniu 20 czerwca 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 8ºº do 10ºº.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Aktualności

Cmentarna w Sławoszowicach

2018-10-19 11:45:47

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zakończył prace przy budowie nawierzchni z kostki na ul. Cmentarnej w Sławoszowicach wykonywane na zlecenie Burmistrza Gminy Milicz.

 

Uwaga mieszkańcy ulic Kolejowej i Stawnej w Miliczu

2018-10-19 10:08:45

     WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców ulic Kolejowej (do wiaduktu) i Stawnej (za wyjątkiem bloków)  w Miliczu, że w dniach od 22.10  do 23.10.2018 r.  będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 18:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

  • O dokładnym terminie wymiany będziemy na bieżąco informować mieszkańców poszczególnych ulic.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 122 zł netto.

Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249

lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl

Zawiadomienie o wyniku postępowania

2018-10-16 10:51:07

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ” dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez firmę: PW. Padewscy Sp.J. z siedzibą ul. Krotoszyńska 47, 56-300 Milicz

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyniku postępowania

Uwaga mieszkańcy ul. Trzebnickiej

2018-10-10 11:59:02

     WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców ulicy Trzebnickiej (od posesji nr 1 do nr 31) w Miliczu, że w dniach od 11.10  do 16.10.2018 r.  będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 18:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

  • O dokładnym terminie wymiany będziemy na bieżąco informować mieszkańców poszczególnych ulic.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 122 zł netto.

Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249

lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl

Płać mniejszy  abonament – przejdź na e – fakturę !

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00