Awarie

UWAGA mieszkańcy ulic: Piłsudskiego, Waresiaka i Cichej w Miliczu

2018-05-28 08:06:33

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulic Piłsudskiego, Waresiaka i Cichej w Miliczu, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 28 maja 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 8³º do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

UWAGA mieszkańcy ul. Armii Krajowej w Miliczu !!!

2018-05-23 10:06:48

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ul. Armii Krajowej w Miliczu, że w związku z usuwaniem awarii hydrantu w dniu 23 maja 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 10°° do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

UWAGA MIESZKAŃCY DUNKOWEJ !!!

2018-04-19 10:26:28

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców wsi: Dunkowa, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 19 kwietnia 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 10³º do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

AWARIA!!! Sołectwa: Nowy Zamek, Nowe Grodzisko, Średzina, Dzieżgów, Smielice, Godnowa

2018-04-17 11:02:29

UWAGA !!!
Nowy Zamek, Średzina, Nowe Grodzisko, Smielice, Dzieżgów, Godnowa – AWARIA!!!

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości, że w związku z usuwaniem awarii wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 17 kwietnia 2018r. (wtorek), zostaje wstrzymana dostawa wody od godziny 8.00 do usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców

Aktualności

Chodnik na Stawnej ukończony !

2018-09-03 11:32:05

Zakład Usług Komunalnych zakończył prace przy budowie chodnika przy ul. Stawnej w Miliczu, wykonywane na zlecenie Burmistrza Gminy Milicz.

Zakończono prace na ul. Spółdzielczej.

2018-08-30 12:38:26

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zakończyli prace  przy budowie drogi na ul. Spółdzielczej w Miliczu wraz z miejscami parkingowymi  i chodnikiem wykonywane na zlecenie Burmistrza Gminy Milicz.

 

UWAGA mieszkańcy ulic: Świerkowej, Modrzewiowej, Jaworowej !!!

2018-08-24 11:33:51

     WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców ulic: Świerkowej, Modrzewiowej i Jaworowej w Miliczu, że w dniach od  29.08  do 31.08.2018 r.  będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 18:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

  • O dokładnym terminie wymiany będziemy na bieżąco informować mieszkańców poszczególnych ulic.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 122 zł netto.

Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249

lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl

Płać mniejszy  abonament – przejdź na e – fakturę !

MILICKIE WODOCIĄGI APELUJĄ !!!

2018-08-03 09:37:33

 

MILICKIE  WODOCIĄGI APELUJĄ !!!

Zwracamy się do wszystkich ODBIORCÓW wody na obszarze gminy Milicz

o rozsądne i oszczędne korzystanie z wody.

W szczególności dotyczy to Mieszkańców SUŁOWA; MIŁOSŁAWIC; ŚWIĘTOSZYNA; WĘGRZYNOWA;

DUNKOWEJ; SŁĄCZNA ; SULIMIERZA ; PIĘKOCINA; ŁĄK; PIOTRKOSIC ORAZ RUDY MILICKIEJ; GRABÓWKI; WILKOWA I OLSZY

POBÓR WODY W TYCH MIEJSCOWOŚCIACH PRZEKRACZA 300 % PRZECIĘTNEGO ZUŻYCIA

GROZI TO JUŻ DRASTYCZNYMI OGRANICZENIAMI LUB ZUPEŁNYM BRAKIEM WODY.

ZAKŁAD ZWRACA SIĘ TAKŻE Z MONITEM O INFORMOWANIU O ZAUWAŻONYCH AWARIACH –WYCIEKACH WODY NA DROGACH , POLACH ;POBOCZACH ITP. GDZIE MOGĄ BYĆ USYTUOWANE SIECI WODOCIĄGOWE –

 LUB O BEZPRAWNYM CZY BEZUMOWNYM KORZYSTANIU Z WODY – NP. POBÓR WODY Z HYDRANTU.

INFORMACJE PROSIMY PRZEKAZYWAĆ TELEFONICZNIE :

TEL. 71 38 40 249  /24 GODZINY/

LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES:

sekretariat@zukmilicz.pl     lub   woda@zukmilicz.pl

                MILICZ; 3 SIERPNIA 2018 r. (-) DYREKCJA ZAKŁADU

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00