Awarie

UWAGA przerwa w dostawie wody!

2018-02-20 11:58:12

Zakład Usług Komunalnych informuje mieszkańców bloku przy ul. Wojska Polskiego 8 że w związku z wymianą wodomierza głównego, w dniu 21.02.2018 r. w godzinach 8ºº-9ºº, zostanie wstrzymana dostawa wody.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców

Awaria!!! UWAGA Mieszkańcy "Osiedla drzew"!

2017-10-19 08:39:57

W związku z awarią na ulicy Modrzewiowej w Miliczu nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 19 października 2017 roku w godz. 8³º-12ºº dla odbiorców zamieszkałych w Miliczu przy ulicach: Akacjowej, Brzozowej, Czereśniowej, Dębowej, Jaworowej, Klonowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wierzbowej i Świerkowej.

Jednocześnie informujemy, że Zakład Usług Komunalnych postawił na terenie osiedla kontener z wodą pitną dla mieszkańców pozbawionych wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy Gądkowic, Wziąchowa Wielkiego i Wziąchowa Małego !!!

2017-10-10 07:44:33

W związku z pracami związanymi z usunięciem awarii na sieci przesyłowej w Gądkowicach mieszkańcy sołectw: Gądkowice, Wziąchowo Wielkie i Wziąchowo Małe będą pozbawieni dostawy wody w dniu 10.10.2017 r. w godz. 9ºº – 12ºº.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że w pozostałych miejscowościach zaopatrywanych przez Stację Uzdatniania Wody w Gądkowicach może nastąpić zaburzenie ciśnienia i jakości wody. W związku z powyższym prosimy o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki i itp.

UWAGA!!! AWARIA!!!

2017-10-09 10:49:52

W związku z awarią sieci przesyłowej w miejscowości Gądkowice będzie chwilowo wstrzymana dostawa wody w dniu 09.10.2017 roku w miejscowościach: Gądkowice, Potasznia, Bracław, Joachimówka,Wróbliniec, Górka, Wrocławice, Bartniki, Kolęda, Wielgie Milickie, Młodzianów , Henrykowice, Lelików, Wziąchowo Wielkie, Wziąchowo Małe. Jednocześnie nie wyklucza się zamknięcia wody na czas dłuższy, niemożliwy do określenia w chwili obecnej.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy naszych odbiorców.

Aktualności

Trwa akcja zima

2017-01-18 11:13:09

Trwa akcja zima. Na terenie  miasta i gminy Milicz koordynacją działań dotyczących zimowego utrzymania dróg zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.

Informacje dla mieszkańców gminy Milicz

1.Każdy zarządca dróg odpowiada jedynie za własne drogi:

  • za drogi gminne odpowiada Urząd Miejski w Miliczu
  • za drogi powiatowe odpowiada Starostwo Powiatowe w Miliczu, tel. 71 3846218
  • za drogi wojewódzkie odpowiada Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu: za drogę nr 448 Milicz-Krośnice odpowiada Zarząd Dróg powiatowych w Oleśnicy Obwód Drogowy Syców, tel. 62 7852514, za drogę Nr 439 Milicz-Żmigród odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,tel. 71 3873090
  • za drogi krajowe ( droga nr 15 Trzebnica-Zduny) odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – baza w Miliczu, tel. 71 3841559.

Za odśnieżanie dróg odpowiada ich zarządca. Mieszkańcy powinni wiedzieć, czy droga, przy której mieszkają, jest drogą gminną, powiatową czy wojewódzką i do ich odpowiednich służb powinni kierować swoje zapytania.

2.Prosimy o informowanie, za pośrednictwem sołtysów, gdy odśnieżenie drogi jest szczególnie konieczne (np. dla zapewnienia ochrony i ratowania zdrowia i życia). Prosimy jednak o wyrozumiałość i branie pod uwagę wielu aspektów, takich jak obfitość opadów. Oczekujemy także zrozumienia, są różne kategorie dróg (oraz różni właściciele: drogi powiatowe oraz wojewódzkie), a odśnieżanie całej Gminy zajmuje wiele czasu i generuje wysokie koszty.

3.Gmina w pierwszej kolejności zimowym utrzymaniem objęła drogi I kategorii (tj. utwardzone – najważniejsze komunikacyjnie). Dopiero po ich odśnieżeniu mogą być odśnieżane drogi II (pozostałe utwardzone) i III kategorii odśnieżania (drogi gruntowe-wyłącznie dojazdy do zabudowań). Takie zasady przyjmują wszyscy zarządcy dróg, aby jak najszybciej udrożnić najważniejsze szlaki komunikacyjne o największym obciążeniu ruchu

4.Za odśnieżanie chodników odpowiadają właściciele lub zarządcy posesji przyległych do chodników. Nie jest to zadanie zarządcy drogi. Zgodnie z przepisami za uchylanie się od odśnieżenia chodnika przy swojej posesji jej właściciel może być ukarany mandatem; w związku z powyższym apelujemy do właścicieli i zarządców o niezwłoczne usuwanie śniegu z chodników

5.Prosimy o nieparkowanie samochodów tam, gdzie utrudniałoby to odśnieżanie oraz niewyrzucanie śniegu z chodników na jezdnię, co utrudniałoby ruch na drodze.

Zgłoszenia utrudnień w ruchu

Informacje o utrudnieniach w ruchu są przyjmowane w Zakładzie Usług Komunalnych w Miliczu.

Wszystkie zgłoszenia należy kierować w godz. 7°°-15°° na numer: 713774092 oraz całodobowo na numer: 603 181 778.

Wybór oferty na usługi grabarskie

2016-12-15 09:20:17

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi grabarskie i kopania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu w 2017 r. wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.W.TRANSFER  Anna Pląskowska z siedzibą w: Cieszków, ul. Piaskowa 28/2.

Druki do pobrania: wybór oferty na usługi  grabarskie

Zapytanie ofertowe na usługi grabarskie w 2017 roku

2016-12-06 13:56:52

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi grabarskie i kopania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 14 grudnia 2016 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania: zapytanie ofertowe na-usługi grabarskie

Wybór oferty na usuwanie padłych zwierząt w 2017 roku.

2016-11-30 09:23:25

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Usługi oczyszczania miasta i terenów Gminy Milicz w zakresie usuwania padłych zwierząt”, wybrano ofertę  złożoną przez firmę „KOSZ” Dariusz Nowicki z siedzibą w Stawiec 48, 56-300 Milicz.

Druk do pobrania:

zawiadomienie o wyborze oferty na usuwanie padłych zwierząt

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00