Awarie

Uwaga mieszkańcy Kaszowa, Kaszowa pod Miliczem i Koruszki

2018-09-28 07:55:19

W związku z awarią na wodociągu sieciowym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 28 września 2018 roku w godz. 8ºº do 10ºº dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Kaszowo, Kaszowo pod Miliczem, Koruszka.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy Stawca

2018-09-27 09:11:48

W związku z awarią na wodociągu sieciowym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 27 września 2018 roku w godz. 9³º do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Stawiec.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy osiedla za Delikatesami Centrum

2018-09-21 10:49:23

W związku z awarią na ulicy Modrzewiowej w Miliczu nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 21 września 2018 roku w godz. 11ºº do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w Miliczu przy ulicach:  Brzozowej, Dębowej, Jaworowej, Modrzewiowej, Wierzbowej i Świerkowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy Nowego Zamku, Nowego Grodziska, Średziny, Śmielic i Dzierżgowa !!!

2018-09-19 10:46:54

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców Godnowej, Nowego Zamku, Nowego Grodziska, Średziny, Śmielic i Dzierżgowa , że w związku z awarią na czynnej sieci wodociągowej  w dniu 20 września 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 10³° do momentu usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Aktualności

UWAGA !

2017-01-26 07:31:08

W dniu 27 stycznia 2017 roku w godz. 7ºº – 15ºº w miejscowości Ruda Sułowska pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu będą wykonywać kontrolne odczyty wodomierzy oraz sprawdzać stan przyłączy wodociągowych u wszystkich odbiorców wody.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2017-01-23 08:13:56

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w okresie 12 miesięcy.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 02 lutego 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

zapytanie na usługi pocztowe

 

Trwa akcja zima

2017-01-18 11:13:09

Trwa akcja zima. Na terenie  miasta i gminy Milicz koordynacją działań dotyczących zimowego utrzymania dróg zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.

Informacje dla mieszkańców gminy Milicz

1.Każdy zarządca dróg odpowiada jedynie za własne drogi:

  • za drogi gminne odpowiada Urząd Miejski w Miliczu
  • za drogi powiatowe odpowiada Starostwo Powiatowe w Miliczu, tel. 71 3846218
  • za drogi wojewódzkie odpowiada Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu: za drogę nr 448 Milicz-Krośnice odpowiada Zarząd Dróg powiatowych w Oleśnicy Obwód Drogowy Syców, tel. 62 7852514, za drogę Nr 439 Milicz-Żmigród odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,tel. 71 3873090
  • za drogi krajowe ( droga nr 15 Trzebnica-Zduny) odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – baza w Miliczu, tel. 71 3841559.

Za odśnieżanie dróg odpowiada ich zarządca. Mieszkańcy powinni wiedzieć, czy droga, przy której mieszkają, jest drogą gminną, powiatową czy wojewódzką i do ich odpowiednich służb powinni kierować swoje zapytania.

2.Prosimy o informowanie, za pośrednictwem sołtysów, gdy odśnieżenie drogi jest szczególnie konieczne (np. dla zapewnienia ochrony i ratowania zdrowia i życia). Prosimy jednak o wyrozumiałość i branie pod uwagę wielu aspektów, takich jak obfitość opadów. Oczekujemy także zrozumienia, są różne kategorie dróg (oraz różni właściciele: drogi powiatowe oraz wojewódzkie), a odśnieżanie całej Gminy zajmuje wiele czasu i generuje wysokie koszty.

3.Gmina w pierwszej kolejności zimowym utrzymaniem objęła drogi I kategorii (tj. utwardzone – najważniejsze komunikacyjnie). Dopiero po ich odśnieżeniu mogą być odśnieżane drogi II (pozostałe utwardzone) i III kategorii odśnieżania (drogi gruntowe-wyłącznie dojazdy do zabudowań). Takie zasady przyjmują wszyscy zarządcy dróg, aby jak najszybciej udrożnić najważniejsze szlaki komunikacyjne o największym obciążeniu ruchu

4.Za odśnieżanie chodników odpowiadają właściciele lub zarządcy posesji przyległych do chodników. Nie jest to zadanie zarządcy drogi. Zgodnie z przepisami za uchylanie się od odśnieżenia chodnika przy swojej posesji jej właściciel może być ukarany mandatem; w związku z powyższym apelujemy do właścicieli i zarządców o niezwłoczne usuwanie śniegu z chodników

5.Prosimy o nieparkowanie samochodów tam, gdzie utrudniałoby to odśnieżanie oraz niewyrzucanie śniegu z chodników na jezdnię, co utrudniałoby ruch na drodze.

Zgłoszenia utrudnień w ruchu

Informacje o utrudnieniach w ruchu są przyjmowane w Zakładzie Usług Komunalnych w Miliczu.

Wszystkie zgłoszenia należy kierować w godz. 7°°-15°° na numer: 713774092 oraz całodobowo na numer: 603 181 778.

Wybór oferty na usługi grabarskie

2016-12-15 09:20:17

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi grabarskie i kopania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu w 2017 r. wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.W.TRANSFER  Anna Pląskowska z siedzibą w: Cieszków, ul. Piaskowa 28/2.

Druki do pobrania: wybór oferty na usługi  grabarskie

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00