Awarie

Uwaga mieszkańcy Kolędy!

2019-03-12 07:53:46

W związku z awarią na wodociągu sieciowym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 12 lutego 2019 roku od godz. 9°° do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Kolęda.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy wschodniej części Gminy Milicz!

2019-03-12 07:47:01

W związku z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Gądkowicach wykonywaną przez firmę H2 Optim informujemy, że w dniu 14 marca 2019 roku nastąpi przerwa w dostawie wody lub znaczny spadek ciśnienia wody  między godz. 8ºº – 14ºº dla odbiorców w miejscowościach: Gądkowice, Wziąchowo Wielkie, Wziąchowo Małe, Potasznia, Wrocławice, Kolęda, Bartniki, Wróbliniec, Górka, Borzynowo, Henrykowice, Młodzianów, Wielgie Milickie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości

Uwaga mieszkańcy ul. Dąbrowskiego i Grunwaldzkiej !

2019-02-27 14:02:35

W związku z  pracami prowadzonymi na wodociągu sieciowy  nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 28 lutego 2019 roku w godz. 9ºº do 13ºº dla odbiorców zamieszkałych na ul.: Dąbrowskiego i ul. Grunwaldzkiej (od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki) w Miliczu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy Dunkowej, Miłosławic, Słączna , Sulimierza i Sułowa !!!

2019-02-26 06:56:25

W związku z awarią na wodociągu sieciowym mogą wystąpić okresowe  przerwy w dostawie wody w dniu 26 lutego 2019 roku od godz. 7°° do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: Miłosławice, Dunkowa, Słączno, Sulimierz i Sułów.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

2018-12-21 13:02:11

Najserdeczniejsze życzenia  z okazji Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w rodzinnej i miłej atmosferze oraz szczęścia i

wszelkiej pomyślności w nadchodzący Nowym 2019 Roku

życzy dyrekcja i  pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu

Zapytanie ofertowe - dostarczanie korespondencji

2018-12-21 13:01:03

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie na wykonanie  zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego pisemnego na dostarczanie korespondencji wychodzącej z Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu na terenie Gminy Milicz w 2019 roku.

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat @zukmilicz.pl, faksem na nr 71 3831 243, pocztą, kurierem bądź osobiście w sekretariacie ZUK na adres: ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz do dnia 28 grudnia 2018 roku do godz 10 piętnaście wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

1. formularz zapytania ofertowego

2. formularz oferty wykonawcy

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. oświadczenie o spełnieniu warunków

5. wzór umowy

Uwaga mieszkańcy ul. Waresiaka !!!

2018-12-14 12:48:39

     WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców ulicy ulicy: Ks. E. Waresiaka  w Miliczu, że w dniach od 17.12.2018 r. do 18.12.2018 będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 18:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

  • O dokładnym terminie wymiany będziemy na bieżąco informować mieszkańców poszczególnych ulic.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 122 zł netto.

Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249

lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl

Uwaga zmiana rachunku bankowego !!!

2018-12-11 10:38:12

Z dniem 19 listopada 2018 roku  Zakład Usług Komunalnych w Miliczu wprowadza  indywidualne numery rachunków bankowych służące do identyfikacji wpłat masowych. W związku z powyższym wpłaty dotyczące opłat za wodę należy dokonywać na numer bankowy wskazany na fakturze.

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00