Przejdź do aplikacji

eBOK

Informacje o Zakładzie

Informacja ogólne

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Milicz. Powstał 01.06.2003 roku w wyniku połączenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Zarządem Budynków i Usług Komunalnych. Zakład prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej realizując zadania własne Gminy w zakresie:

Struktura Zakładu:

  • Wydział Wodociągów;
  • Wydział Gospodarki Komunalnej;
  • Targowisko Miejskie;
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

Zarząd Zakładu:

Mariusz Dąbrowski - dyrektor
Andrzej Nowosielski - z-ca dyrektora
Gabriela Nakonieczna - główna księgowa
Tel. 71 38 40 249
71 38 31 263