Przejdź do aplikacji

eBOK

Przetargi

Zawiadomienia i rozstrzygnięcia z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów kamiennych

2017-09-01 08:43:25

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów kamiennych do realizacji zadania – wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Kąty i Miłosławice wg projektu zlecenia Gminy Milicz.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 07 września 2017 roku do godz.10³°.

Druki do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe (2)
 2. oferta cenowa
 3. oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 5. wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie poziomego oznakowania dróg

2017-08-30 09:52:24

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie poziomego oznakowania dróg wojewódzkich nr 448 i nr 439.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 06 września 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe: zapytanie ofertowe (1)

2. Oferta cenowa: oferta cenowa

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków: oświadczenie o spełnieniu warunków

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: oświadczenie o braku powodów do wykluczenia

UWAGA!!! – Zamiana treści zapytania ofertowego.

W zapytaniu ofertowym zmienia się: pkt II podpunkt 1 a).

W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 08 września 2017 roku do godz. 10ºº.

W załączeniu:

 1. zapytanie ofertowe (2)
 2. oferta cenowa (2)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH

2017-08-25 14:33:08

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 01 września 2017 roku do godz.11°°.

Druki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe: SKMBT_C22017082513200
 2. Druk oferty: SKMBT_C22017082513210
 3. Druk oświadczenia: SKMBT_C22017082513220
 4. Druk oświadczenia: SKMBT_C22017082513221
 5. Wzór umowy: SKMBT_C22017082513240

Zapytanie ofertowe na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

2017-07-11 11:34:34

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 448 i nr 439 oraz remont nawierzchni z kostki granitowej w miejscowości Sułów..

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 14 lipca 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

oferta cenowa: SKMBT_C22017071111090

 

Dostawa farb drogowych

2017-03-22 14:23:21

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika dla zakładu Usług Komunalnych w Miliczu.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 30 marca 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

 1.    Zapytanie ofertowe – dostawa farb drogowych
 2.    Oferta cenowa – dostawa farb drogowych
 3.    wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4.    Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę farb drogowych

2017-03-30 13:44:23

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika dla Zakładu Usług Komunalnych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez „IREKO” Sp. jawna, Irena Kotowska, Jacek Kotowski, ul. Radzymińska 287, 03-694 Warszawa

Druki do pobrania:wybór oferty na dostawę farb drogowych

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę materiałów kamiennych

2017-03-06 14:25:03

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów kamiennych do realizacji zadania – równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Milicz wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa, ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław

Druki do pobrania:WNO – dostawa kruszywa granitowego

Zawiadomienie o wyborze oferty na równanie i wałowanie dróg

2017-03-06 14:19:05

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację zadania: Równanie i wałowanie dróg gruntowych  na terenie Gminy Milicz” w 2017 r. wybrano, jako najkorzystniejszą:

ZADANIE I – ofertę złożoną przez firmę: Usługi Budowlane Ziemne, Melioracyjne,i Transportowe S.C., W Woziński, M. Szeląg, Naratów 68, 56-215 Niechlów.

ZADANIE II – ofertę złożoną przez firmę: Usługi Budowlane Ziemne, Melioracyjne,i Transportowe S.C., W Woziński, M. Szeląg, Naratów 68, 56-215 Niechlów

Druki do pobrania:WNO – równanie i wałowanie dróg-2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg bitumicznych

2017-02-24 11:24:56

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Milicz” w 2017 r. wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp, Czeszów, ul. Zielona 4, 55-106 Zawonia.

Druki do pobrania: WNO – remont dróg bitumicznych 2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - usługi pocztowe

2017-02-06 09:44:03

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług pocztowych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Poczta Polska Sp. Akcyjna, ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.