Przejdź do aplikacji

eBOK

Przetargi

Zawiadomienia i rozstrzygnięcia z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Milicz w 2017 r.

2017-02-27 13:59:34

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie równania i wałowania dróg gruntowych z wbudowaniem materiału w miejsca niezbędne w trakcie podstawowego równania na terenie Gminy Milicz w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 06 marca 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

  1. Oferta cenowa – równanie i wałowanie dróg-2017
  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
  4. UMOWA: Równanie i wałowanie dróg – wzór
  5. Zapytanie ofertowe – równanie i wałowanie dróg-2017

Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych

2017-02-20 12:40:29

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Milicz w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 24 lutego 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

  1. zapytanie ofertowe-remont dróg bitumicznych 2017r.
  2. oferta_cenowa_-_remont_dróg_bitumicznych
  3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  4. oświadczenie o spełnieniu warunków
  5. Umowa_remont_cząstkowy_2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2017-01-23 08:13:56

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w okresie 12 miesięcy.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 02 lutego 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

zapytanie na usługi pocztowe

 

Wybór oferty na usługi grabarskie

2016-12-15 09:20:17

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi grabarskie i kopania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu w 2017 r. wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.W.TRANSFER  Anna Pląskowska z siedzibą w: Cieszków, ul. Piaskowa 28/2.

Druki do pobrania: wybór oferty na usługi  grabarskie

Zapytanie ofertowe na usługi grabarskie w 2017 roku

2016-12-06 13:56:52

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi grabarskie i kopania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 14 grudnia 2016 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania: zapytanie ofertowe na-usługi grabarskie

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg bitumicznych

2017-02-24 11:24:56

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Milicz” w 2017 r. wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp, Czeszów, ul. Zielona 4, 55-106 Zawonia.

Druki do pobrania: WNO – remont dróg bitumicznych 2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - usługi pocztowe

2017-02-06 09:44:03

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług pocztowych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Poczta Polska Sp. Akcyjna, ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

 

2016-04-15 09:25:42

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę materiałów kamiennych

     Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35 informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na dostawę materiałów kamiennych do realizacji zadania – równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Milicz, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5, złożoną przez Handel i Transport Ciężarowy Grzegorz Grześkowiak z siedzibą w: Jutrosin, ul. Brzozowa 11, za cenę brutto: 22.767,30 zł.