Przejdź do aplikacji

eBOK

Przetargi

Zawiadomienia i rozstrzygnięcia z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Wybór oferty na usługi grabarskie

2016-12-15 09:20:17

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi grabarskie i kopania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu w 2017 r. wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.W.TRANSFER  Anna Pląskowska z siedzibą w: Cieszków, ul. Piaskowa 28/2.

Druki do pobrania: wybór oferty na usługi  grabarskie

Zapytanie ofertowe na usługi grabarskie w 2017 roku

2016-12-06 13:56:52

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi grabarskie i kopania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 14 grudnia 2016 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania: zapytanie ofertowe na-usługi grabarskie

Wybór oferty na usuwanie padłych zwierząt w 2017 roku.

2016-11-30 09:23:25

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Usługi oczyszczania miasta i terenów Gminy Milicz w zakresie usuwania padłych zwierząt”, wybrano ofertę  złożoną przez firmę „KOSZ” Dariusz Nowicki z siedzibą w Stawiec 48, 56-300 Milicz.

Druk do pobrania:

zawiadomienie o wyborze oferty na usuwanie padłych zwierząt

Zapytanie o cenę na usługę usuwania padłych zwierząt

2016-11-17 07:40:15

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na oczyszczanie miasta i terenów Gminy Milicz w zakresie usuwania padłych zwierząt w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 28 listopada 2016 roku do godz 10ºº.

Druki do pobrania: zapytanie- usuwanie padłych zwierząt

Zapytanie - monitoring jakości wody

2016-11-16 09:26:43

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych za stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Milicz w 2017 roku.

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat @zukmilicz.pl, faksem na nr 71 3831 243, pocztą, kurierem bądź osobiście w sekretariacie ZUK na adres: ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz do dnia 25 listopada 2016 roku do godz 10ºº.

Druki do pobrania: zapytanie-monitoring-jakości-wody