Awarie

Uwga mieszkańcy; Latkowej, Ostrowąsów, Wrocławic !!!

2020-02-18 08:39:10

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców  Latkowej, Wodnikowa, Ostrowąsów, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 18 lutego 2020 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 8³° do chwili usunięcia awarii .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Uwaga mieszkańcy Stawca!!!

2020-02-05 09:54:30

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców Stawca, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 05 lutego 2020 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 10³° do 13ºº .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

UWAGA mieszkańcy ul. Trzebnickiej w Miliczu !!!

2019-12-17 10:54:15

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulicy Trzebnickiej w Miliczu ( od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Akacjową), że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 17 grudnia 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 11°° do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Uwaga odbiorcy wody z SUW Gądkowice !!!

2019-12-11 14:42:49

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców sołectw: Gądkowice, Lelików, Potasznia,Chołów, Bracław, Joachimówka, Młodzianów, Henrykowice, Borzynowo, Wielgie Milickie, Górka, Górale, Wróbliniec, Bartniki, Kolęda, Wrocławice, Wziąchowo Wielkie, Wziąchowo Małe, że w związku z pracami na Stacji Uzdatniania Wody w Gądkowicach w dniu 12 grudnia 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 10ºº do 15ºº.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Aktualności

Boże Narodzenia 2019

2019-12-23 09:37:20

Szanowni Państwo,

życzymy Wam i Waszym bliskim,

by tegoroczne święta Bożego Narodzenia

stały się dla Was oazą spokoju i radości,

cudownych przeżyć, nieustającej nadziei i ciepła ludzkich serc,

a Nowy 2020 Rok, okazał się czasem pomyślnym,szczęśliwym, obfitującym

w sukcesy na niwie osobistej i zawodowej.

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu

Zawiadomienie o wyborze oferty na monitoring wody

2019-11-27 07:53:42

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: ” Prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz w 2020 roku” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze ofert 2

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usuwania padłych zwierząt

2019-11-27 07:49:24

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na “Usługi oczyszczania miasta i terenów Gminy Milicz  w zakresie usuwania padłych zwierząt w 2020 r.”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, złożoną przez firmę P.W.”KOSZ” Barbara Nowicka z siedzibą; Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz.

Do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty 1

Zapytanie o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt

2019-11-15 13:24:35

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt z terenów miasta i Gminy Milicz w roku 2020.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 22 listopada 2019 roku do godz 10ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

1.  Zapytanie ofertowe

2.  Oferta cenowa

3.  Oświadczenie o spełnieniu warunków

4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5.  Wzór umowy

 

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00