Awarie

UWAGA mieszkańcy Postolina !!!

2020-09-16 12:20:23

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w związku z  robotami na czynnej sieci wodociągowej związanymi z wymianą uszkodzonego hydrantu,  będzie wstrzymana dostawa wody dla odbiorców w miejscowości Postolin od nr 1 do nr 20 w dniu 17 września 2020 roku. Zamknięcie nastąpi w godzinach 8ºº  –  15ºº .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy miejscowości: Wałkowa i Kobiałka!!!

2020-09-11 13:38:06

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w związku z  robotami na czynnej sieci wodociągowej związanymi z budową wodociągu,  będzie wstrzymana dostawa wody dla odbiorców w miejscowościach Wałkowa i Kobiałka w dniu 14 września 2020 roku. Zamknięcie nastąpi w godzinach 11ºº  –  14ºº .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy Brzeziny i Brzeziny Osady !!!

2020-08-11 09:41:34

W związku z awarią na wodociągu sieciowym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 11 sierpnia 2020 roku  od godz. 11ºº do  14ºº dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Brzezina Sułowska i Brzezina Osada.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA MIESZKAŃCY SUŁOWA, SULIMIERZA, ŁĄK I MIŁOSŁAWIC !!!

2020-08-07 12:58:02

W związku z dokończeniem prac przy  awarii na wodociągu sieciowym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 07 sierpnia 2020 roku  od godz. 13ºº do godz 15ºº  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: Sułów, Sulimierz, Łąki, Miłosławice.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

Zapytanie na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika

2020-10-29 13:59:51

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 05.11. 2020 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

  1. zapytanie ofertowe (1)
  2. oferta-druk

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę paliw płynnych

2020-10-27 07:22:46

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, na: “Dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”   wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:”PHU “Art-Zbyt” Sp. J. A. Wojtyczka i B. Michalak, ul. Trzebnicka 31, 56-300 Milicz, za cenę brutto: 442 790,00 zł. Liczba zdobytych punktów: 100,00.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

2020-10-21 15:56:25

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert na “Dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”.

Do pobrania: Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

2020-10-01 08:10:35

W związku ze złożonymi pytaniami Wykonawcy Zakład Usług Komunalnych publikuje w załączeniu pytania i odpowiedzi do SIWZ na dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu.

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00