Awarie

UWAGA mieszkańcy Bartnik od nr 36 do 43a !!!

2021-07-14 10:16:34

W związku z awarią na wodociągu sieciowym wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 14 lipca 2021 roku  od godz. 11°º do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości: Bartniki od nr 36 do nr 43a.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy ulic Odrodzenia i Ogrodowej !!!

2021-06-07 14:55:30

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulicy Ogrodowej w Miliczu ( o Nr 3, 5, 7, 9, 11) oraz mieszkańców ul. Odrodzenia , że w dniu 09.06.2021r (środa) będą prowadzone prace na sieci wodociągowej.
W związku z powyższym zostanie wstrzymana dostawa wody w godzinach od godz:8°°  do 12°° .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA !!!

2021-03-22 08:46:49

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia, że w dniu 23.03.2021 r. ( wtorek ) od godziny 8ºº – 13ºº zostanie wyłączona woda, w związku z pracami na sieci wodociągowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić skoki jej ciśnienia i zapowietrzenia przyłączy, prosimy więc o ostrożnie korzystanie z instalacji wodociągowych.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

UWAGA mieszkańcy Łąk i Sułowa !!!

2021-03-19 11:11:35

W związku z awarią na wodociągu sieciowym możliwe są przerwy w dostawie wody w dniu 19 marca 2021 roku  od godz. 11³º do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: Łąki i Sułów ul. Żmigrodzka, Spacerowa, Łąkowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

Montaż progów zwalniających w Miliczu

2016-01-16 03:19:44

W celu przeprowadzenia wyścigu kolarskiego zostały zdemontowane progi zwalniające na ulicach Poprzecznej i Sycowskiej w Miliczu. Po przeprowadzonym wyścigu pracownicy Zakładu Usług komunalnych w Miliczu dokonali ponownego montażu progów zwalniających w miejsca ich demontażu.

Ogłoszenie

2016-01-16 03:16:27

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006 r. nr 123, poz.858 z późn. zm.)

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu z siedzibą w Miliczu, ul. Osiedle 35

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z uchwałą nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 stycznia 2015 roku przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Milicz na okres od dnia 04 lutego 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r.

Apel do mieszkańców gminy Milicz

2016-01-16 03:13:53

Utrzymujące się od dłuższego czasu upały skutkują znacznym, ponad dwukrotnym wzrostem zużycia wody przez mieszkańców Gminy Milicz. W normalnych warunkach pogodowych, zużycie wody na obszarze Gminy Milicz wynosi ok. 3 650 000 litrów wody na dobę, a obecnie ok. 7 468 000 litrów na dobę. Dalsze trwanie upałów spowoduje pogorszenie się zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, zauważalnej jako spadki ciśnienia wody, a w ostateczności nawet do przerw w dostawie wody. Aby uniknąć takiej sytuacji Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zwraca się z apelem o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody w gospodarstwie domowym, a w szczególności wnioskujemy o zaniechanie:

  • podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, trawników i ogródków przydomowych
  • napełniania wodą z sieci basenów przydomowych.

Oszczędzaj każdą kroplę wody już dziś, bo jutro może być już za późno!

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00