Awarie

Uwaga mieszkańcy Duchowa !!!

2021-03-05 14:00:53

W związku z prowadzonymi pracami na wodociągu sieciowym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w dniu 08 marca 2021 roku  od godz. 8³º do 11ºº  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Duchowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy ul. Trzebnickiej i ul. Piłsudskiego w Miliczu

2021-02-24 14:22:26

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulicy Trzebnickiej w Miliczu ( od Nr 1 do Delikatesów Centrum) oraz mieszkańców ul. Piłsudskiego , że w dniu 24.02.2021r (środa) będzie usuwana awaria na głównej sieci wodociągowej.
W związku z powyższym zostanie wstrzymana dostawa wody w godzinach od godz. 15°° do momentu usunięcia awarii .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy ul. Łąkowej w Czatkowicach !!!

2021-02-22 14:51:37

W związku z awarią na wodociągu sieciowym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w dniu 23 lutego 2021 roku  od godz. 8³º do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych na ul. Łąkowej w Czatkowicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy ulic: Grunwaldzkiej, Kościuszki, Krótkiej, Grota - Roweckiego!!!

2021-02-15 08:14:58

W związku z awarią na wodociągu sieciowym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 15 lutego 2021 roku  od godz. 8³º do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych na ul. Grunwaldzkiej, Kościuszki, Grota-Roweckiego i Krótkiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

Uwaga mieszkańcy ul. Wałowej i Zamkowej !!!

2021-02-19 10:57:19

  WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców Milicza z ulic Wałowej i Zamkowej w Miliczu , że w dniach od 22.02.2021r. do 24.02.2021r. będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 16:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 132 zł netto.
Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249
lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl
Płać mniejszy abonament – przejdź na e-fakturę.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-02-16 13:00:45

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: “Dostawę fabrycznie nowych wodomierzy wyprodukowanych w 2021 roku orza akcesoriów hydraulicznych dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu ” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: SMARTBITS  Sp. z o.o., ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław, za kwotę netto ogółem: 16 173,14 zł.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty

Uwaga mieszkańcy ul. Garncarskiej w Miliczu !

2021-02-12 14:51:03

  WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców Milicza z ulicy Garncarskiej , że w dniach od 15.02.2021r. do 18.02.2021r. będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 16:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 132 zł netto.
Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249
lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl
Płać mniejszy abonament – przejdź na e-fakturę.

Zapytanie ofertowe na wodomierze

2021-02-10 13:26:59

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 2019) zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na: Dostawę nowych fabrycznie wodomierzy i akcesoriów hydraulicznych dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 15.02. 2021 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

  1. zapytanie ofertowe
  2. formularz ofertowy
  3. umowa – wzór

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00