Awarie

Uwaga mieszkańcy Bartnik !!!

2020-11-12 07:17:23

W związku z awarią na wodociągu sieciowym mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody w dniu 12 listopada 2020 roku  od godz. 8ºº do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Bartniki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy Postolina !!!

2020-09-16 12:20:23

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w związku z  robotami na czynnej sieci wodociągowej związanymi z wymianą uszkodzonego hydrantu,  będzie wstrzymana dostawa wody dla odbiorców w miejscowości Postolin od nr 1 do nr 20 w dniu 17 września 2020 roku. Zamknięcie nastąpi w godzinach 8ºº  –  15ºº .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy miejscowości: Wałkowa i Kobiałka!!!

2020-09-11 13:38:06

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w związku z  robotami na czynnej sieci wodociągowej związanymi z budową wodociągu,  będzie wstrzymana dostawa wody dla odbiorców w miejscowościach Wałkowa i Kobiałka w dniu 14 września 2020 roku. Zamknięcie nastąpi w godzinach 11ºº  –  14ºº .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy Brzeziny i Brzeziny Osady !!!

2020-08-11 09:41:34

W związku z awarią na wodociągu sieciowym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 11 sierpnia 2020 roku  od godz. 11ºº do  14ºº dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Brzezina Sułowska i Brzezina Osada.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

2020-10-01 08:10:35

W związku ze złożonymi pytaniami Wykonawcy Zakład Usług Komunalnych publikuje w załączeniu pytania i odpowiedzi do SIWZ na dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu.

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Odkażanie miejsc publicznych

2020-09-25 12:38:59

Prace na Lawendowej coraz bliżej końca

2020-09-25 12:33:37

 

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych

2020-09-25 09:37:46

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: “Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz lub drogą pocztową do dnia 06 października  2020 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
  2. Wzór formularza ofertowego
  3. Wzór  formularza  cenowego
  4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  7. Wzór umowy
  8. Klauzula informacyjna

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00