Awarie

Uwaga mieszkańcy Duchowa !!!

2021-03-05 14:00:53

W związku z prowadzonymi pracami na wodociągu sieciowym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w dniu 08 marca 2021 roku  od godz. 8³º do 11ºº  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Duchowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy ul. Trzebnickiej i ul. Piłsudskiego w Miliczu

2021-02-24 14:22:26

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulicy Trzebnickiej w Miliczu ( od Nr 1 do Delikatesów Centrum) oraz mieszkańców ul. Piłsudskiego , że w dniu 24.02.2021r (środa) będzie usuwana awaria na głównej sieci wodociągowej.
W związku z powyższym zostanie wstrzymana dostawa wody w godzinach od godz. 15°° do momentu usunięcia awarii .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy ul. Łąkowej w Czatkowicach !!!

2021-02-22 14:51:37

W związku z awarią na wodociągu sieciowym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w dniu 23 lutego 2021 roku  od godz. 8³º do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych na ul. Łąkowej w Czatkowicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy ulic: Grunwaldzkiej, Kościuszki, Krótkiej, Grota - Roweckiego!!!

2021-02-15 08:14:58

W związku z awarią na wodociągu sieciowym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 15 lutego 2021 roku  od godz. 8³º do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych na ul. Grunwaldzkiej, Kościuszki, Grota-Roweckiego i Krótkiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

TRWA AKCJA ZIMA

2021-02-10 09:26:02

Trwa akcja zima. Na terenie  miasta i gminy Milicz koordynacją działań dotyczących zimowego utrzymania dróg zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.

Informacje dla mieszkańców gminy Milicz

1.Każdy zarządca dróg odpowiada jedynie za własne drogi:

  • za drogi gminne odpowiada Urząd Miejski w Miliczu
  • za drogi powiatowe odpowiada Starostwo Powiatowe w Miliczu – Włodarczak Henryk – tel. 506 406 429
  • za drogi wojewódzkie odpowiada Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu: za drogę nr 448 Milicz – Brzostowo i  za drogę Nr 439 Milicz – do granicy powiatu odpowiada – Sabina Misiak, tel. 793 595 202
  • za drogi krajowe ( droga nr 15 Trzebnica-Zduny) odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Łukasz Skiba, tel. 660 436 127.

Za odśnieżanie dróg odpowiada ich zarządca. Mieszkańcy powinni wiedzieć, czy droga, przy której mieszkają, jest drogą gminną, powiatową czy wojewódzką i do ich odpowiednich służb powinni kierować swoje zapytania.

2.Prosimy o informowanie, za pośrednictwem sołtysów, gdy odśnieżenie drogi jest szczególnie konieczne (np. dla zapewnienia ochrony i ratowania zdrowia i życia). Prosimy jednak o wyrozumiałość i branie pod uwagę wielu aspektów, takich jak obfitość opadów. Oczekujemy także zrozumienia, są różne kategorie dróg (oraz różni właściciele: drogi powiatowe oraz wojewódzkie), a odśnieżanie całej Gminy zajmuje wiele czasu i generuje wysokie koszty.

3.Gmina w pierwszej kolejności zimowym utrzymaniem objęła drogi I kategorii (tj. utwardzone – najważniejsze komunikacyjnie). Dopiero po ich odśnieżeniu mogą być odśnieżane drogi II (pozostałe utwardzone) i III kategorii odśnieżania (drogi gruntowe-wyłącznie dojazdy do zabudowań). Takie zasady przyjmują wszyscy zarządcy dróg, aby jak najszybciej udrożnić najważniejsze szlaki komunikacyjne o największym obciążeniu ruchu

4.Za odśnieżanie chodników odpowiadają właściciele lub zarządcy posesji przyległych do chodników. Nie jest to zadanie zarządcy drogi. Zgodnie z przepisami za uchylanie się od odśnieżenia chodnika przy swojej posesji jej właściciel może być ukarany mandatem; w związku z powyższym apelujemy do właścicieli i zarządców o niezwłoczne usuwanie śniegu z chodników

5.Prosimy o nieparkowanie samochodów tam, gdzie utrudniałoby to odśnieżanie oraz niewyrzucanie śniegu z chodników na jezdnię, co utrudniałoby ruch na drodze.

Zgłoszenia utrudnień w ruchu

Informacje o utrudnieniach w ruchu są przyjmowane w Zakładzie Usług Komunalnych w Miliczu.

Wszystkie zgłoszenia należy kierować  na numer: 603 181 778.

UWAGA MIESZKAŃCY UL. LWOWSKIEJ !!!

2021-02-02 10:27:50

  WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców Milicza z ulicy Lwowskiej , że w dniach od 03.02.2021r. do 05.02.2021r. będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 15:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

  • O dokładnym terminie wymiany będziemy na bieżąco informować mieszkańców poszczególnych ulic.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 132 zł netto.
Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249
lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl
Płać mniejszy abonament – przejdź na e-fakturę.

Uwaga mieszkańcy ulic Długiej i Kościelnej w Miliczu!!!

2021-01-29 18:42:56

     WYMIANA  WODOMIERZY !

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje Odbiorców wody – Mieszkańców Milicza z ulic Długiej i Koscielnej , że w dniach od 01.02.2021r. do 02.02.2021r. będą wymieniane wodomierze główne na nowe wodomierze w systemie  radiowym. Wodomierze te pozwalają wykonać odczyt zużycia wody bez konieczności wejścia do budynku i na teren posesji Odbiorcy wody.

  • Wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i będzie dokonywana w godz. od 8:00 do 17:00

przez pracowników  Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, posiadających legitymację służbową

i odpowiednie upoważnienia.

  • Właściciele lub użytkownicy budynków i lokali proszeni są o obecność w wyznaczonym terminie

oraz udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

  • O dokładnym terminie wymiany będziemy na bieżąco informować mieszkańców poszczególnych ulic.

W przypadku nieobecności mieszkańców w wyznaczonym i podanym w ogłoszeniu terminie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7°° – 15°o pod numerem telefonu 71 38 40 249 (w jednostkowych indywidualnych sytuacjach zostanie ustalony inny termin lub godzina wymiany wodomierza).

Każdorazowo montaż nowego wodomierza wraz ze wskazaniami zdemontowanych  liczników i stanem plomb zostanie potwierdzone podpisem Odbiorcy wody i uprawnionego pracownika ZUK-u w protokole wymiany wodomierza.

          UWAGA  – Jeśli posiadasz wodomierz ogrodowy (podlicznik), a nadal chcesz odliczać wodę bezpowrotnie zużytą  – wodomierz należy wymienić na radiowy. Należy zgłosić monterowi wodomierz do wymiany, zakupić w ZUK-u, a my go zamontujemy i zaplombujemy za darmo. No podstawie sporządzonego protokołu wymiany podlicznika, zostanie wystawiona faktura za zakup dodatkowego wodomierza na kwotę 132 zł netto.
Uwagi i zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numer: 71 38 40 249
lub pod adres e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl
Płać mniejszy abonament – przejdź na e-fakturę.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-28 16:38:47

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: “Dostawę podchlorynu sodu do uzdatniania wody pitnej  w 2021 roku ” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Chemi Kam Sp. z o.o., ul. Barlickiego 26, 42-506 Będzin, za cenę netto ogółem: 11 000,00 zł

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00