Awarie

Uwga mieszkańcy; Latkowej, Ostrowąsów, Wrocławic !!!

2020-02-18 08:39:10

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców  Latkowej, Wodnikowa, Ostrowąsów, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 18 lutego 2020 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 8³° do chwili usunięcia awarii .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Uwaga mieszkańcy Stawca!!!

2020-02-05 09:54:30

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców Stawca, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 05 lutego 2020 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 10³° do 13ºº .

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

UWAGA mieszkańcy ul. Trzebnickiej w Miliczu !!!

2019-12-17 10:54:15

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulicy Trzebnickiej w Miliczu ( od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Akacjową), że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 17 grudnia 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 11°° do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Uwaga odbiorcy wody z SUW Gądkowice !!!

2019-12-11 14:42:49

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców sołectw: Gądkowice, Lelików, Potasznia,Chołów, Bracław, Joachimówka, Młodzianów, Henrykowice, Borzynowo, Wielgie Milickie, Górka, Górale, Wróbliniec, Bartniki, Kolęda, Wrocławice, Wziąchowo Wielkie, Wziąchowo Małe, że w związku z pracami na Stacji Uzdatniania Wody w Gądkowicach w dniu 12 grudnia 2019 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody od godz. od 10ºº do 15ºº.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Aktualności

Kwiaty w Rynku

2016-05-19 14:37:32

Jak co roku, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, na zlecenie  Burmistrza Gminy Milicz, ustawiają donice z kwiatami na milickim Rynku.

IMG_2981

Bezpiecznie do szkoły

2016-05-11 12:48:40

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, na zlecenie Gminy Milicz, zrealizowali inwestycję – budowę chodnika od ul. Zielonej do wejścia do KOM-u, co poprawiło bezpieczeństwo na drodze do szkoły małych uczniów. Wyremontowano także dwa odcinki chodnika na ul. Kopernika tzn. wymieniono stare, zniszczone płyty na kostkę betonową oraz uporządkowano teren.

 IMG_4408

2016-04-15 09:25:42

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę materiałów kamiennych

     Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35 informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na dostawę materiałów kamiennych do realizacji zadania – równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Milicz, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5, złożoną przez Handel i Transport Ciężarowy Grzegorz Grześkowiak z siedzibą w: Jutrosin, ul. Brzozowa 11, za cenę brutto: 22.767,30 zł.

Informacja o naborze na wiaty

2016-01-27 22:44:02

I N F O R M A C J A Wnioski dotyczące rezerwacji miejsc handlowych na wiaty ( nowy nabór) o numerach : 1,2,3,6,8,9,10,11,12,14,16,17,,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34 -sektor rolno-spożywczy oraz 50,52,54,56,58,62,64,66 – sektor prrzemysłowy przyjmowane będą na gotowym druku, w terminie od 01 kwietnia do 08 kwietnia 2015 roku w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35, w godz. 7-15. Wniosek i zasady przydziału określa Zarządzenie Nr 854/2014 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 1 kwietnia 2014 roku oraz Regulamin Targowiska Miejskiego w Miliczu “Mój Rynek “. Druki do pobrania u inkasentów, w sekretariacie ZUK i na stronie www.zukmilicz.pl/targowisko.

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00