Awarie

UWAGA mieszkańcy ul. Osadniczej i Okrężnej !!!

2021-10-20 14:18:31

W związku z pracami na wodociągu sieciowym wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 22 października 2021 roku  od godz. 8°º do 14°º  dla odbiorców zamieszkałych w Miliczu na ul. Osadniczej i Okrężnej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy miejscowości KĄTY !!!

2021-10-07 09:04:43

W związku z pracami na wodociągu sieciowym wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 08 października 2021 roku  od godz. 10°º do 12°º  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości: Kąty.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy LATKOWA, OSTROWĄSÓW i WODNIKOWA GÓRNEGO

2021-10-05 08:07:56

UWAGA mieszkańcy: Wodnikowa Górnego, Ostrowąsów i Latkowej

W związku z awarią na wodociągu sieciowym z Ujazdu (gmina Cieszków) możliwe są przerwy w dostawie wody w dniu 05.10.2021 lipca 2021 roku od godz. 8 30 do chwili usunięcia awarii dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: Wodników Górny, Ostrowąsy i Latkowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości

UWAGA mieszkańcy Stawca i Stawca Cegielni !!!

2021-09-03 11:07:24

W związku z awarią na wodociągu sieciowym wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 03 września 2021 roku  od godz. 11°º do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości: Stawiec i Stawiec Cegielnia.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

Montaż progów zwalniających w Miliczu

2016-01-16 03:19:44

W celu przeprowadzenia wyścigu kolarskiego zostały zdemontowane progi zwalniające na ulicach Poprzecznej i Sycowskiej w Miliczu. Po przeprowadzonym wyścigu pracownicy Zakładu Usług komunalnych w Miliczu dokonali ponownego montażu progów zwalniających w miejsca ich demontażu.

Ogłoszenie

2016-01-16 03:16:27

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006 r. nr 123, poz.858 z późn. zm.)

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu z siedzibą w Miliczu, ul. Osiedle 35

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z uchwałą nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 stycznia 2015 roku przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Milicz na okres od dnia 04 lutego 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r.

Apel do mieszkańców gminy Milicz

2016-01-16 03:13:53

Utrzymujące się od dłuższego czasu upały skutkują znacznym, ponad dwukrotnym wzrostem zużycia wody przez mieszkańców Gminy Milicz. W normalnych warunkach pogodowych, zużycie wody na obszarze Gminy Milicz wynosi ok. 3 650 000 litrów wody na dobę, a obecnie ok. 7 468 000 litrów na dobę. Dalsze trwanie upałów spowoduje pogorszenie się zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, zauważalnej jako spadki ciśnienia wody, a w ostateczności nawet do przerw w dostawie wody. Aby uniknąć takiej sytuacji Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zwraca się z apelem o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody w gospodarstwie domowym, a w szczególności wnioskujemy o zaniechanie:

  • podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, trawników i ogródków przydomowych
  • napełniania wodą z sieci basenów przydomowych.

Oszczędzaj każdą kroplę wody już dziś, bo jutro może być już za późno!

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00