Awarie

UWAGA mieszkańcy ulic: Jaśminowej i Sulmierzyckiej we Wszewilkach !!!

2021-08-25 10:04:57

W związku z awarią na wodociągu sieciowym wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 25 sierpnia 2021 roku  od godz. 10³º do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości: Wszewilki na ul. Jaśminowej i Sulmierzyckiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy Wszewilek, Pomorska, Godnowej, Nowego Zamku, Średziny, Dzierzgowa i Smelic !!!

2021-08-23 06:55:15

Uwaga mieszkańcy miejscowości:
Wszewilki, Stawczyk, Pomorska, Godnowa, Nowy Zamek, Średzina, Dzierzgów, Smelice!

W związku z budową drogi i koniecznością przeprowadzenia prac na wodociągu sieciowym, nastąpi przerwa w dostawie wody
w dniu 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 8.00 -13.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

UWAGA mieszkańcy Gminy Milicz zaopatrywani w wodę przez SUW Brzezina Sułowska !!!

2021-07-26 14:00:59

W związku z usuwaniem awarii na wodociągu sieciowym możliwe są przerwy w dostawie wody w dniu 27 lipca 2021 roku  od godz. 7ºº do chwili usunięcia awarii  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach:  Sułów, Słączno, Sulimierz, Łąki, Miłosławice, Piotrkosice, Dunkowa, Brzezina Gajówka, Baranowice, Wilkowo, Grabówka, Olsza, Ruda Sułowska, Brzezina Sułowska.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Uwaga mieszkańcy Gogołowic i Stawca oraz ulic Jasnej, Piaskowej, Polnej, Pułaskiego i Topolowej w Miliczu !!!

2021-07-14 11:38:10

W związku z awarią na wodociągu sieciowym możliwe są przerwy w dostawie wody w dniu 15 lipca 2021 roku  od godz. 10ºº do godz. 12ºº  dla odbiorców zamieszkałych w Miliczu na  ulicach: Jasnej, Piaskowej, Polnej, Pułaskiego i Topolowej oraz w miejscowościach: Gogołowice i Stawiec.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Prosimy także o rozsądne korzystanie z urządzeń typu pralki, zmywarki po wznowieniu dostawy wody ze względu na możliwe, chwilowe pogorszenie jej jakości.

Aktualności

Montaż progów zwalniających w Miliczu

2016-01-16 03:19:44

W celu przeprowadzenia wyścigu kolarskiego zostały zdemontowane progi zwalniające na ulicach Poprzecznej i Sycowskiej w Miliczu. Po przeprowadzonym wyścigu pracownicy Zakładu Usług komunalnych w Miliczu dokonali ponownego montażu progów zwalniających w miejsca ich demontażu.

Ogłoszenie

2016-01-16 03:16:27

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006 r. nr 123, poz.858 z późn. zm.)

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu z siedzibą w Miliczu, ul. Osiedle 35

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z uchwałą nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 stycznia 2015 roku przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Milicz na okres od dnia 04 lutego 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r.

Apel do mieszkańców gminy Milicz

2016-01-16 03:13:53

Utrzymujące się od dłuższego czasu upały skutkują znacznym, ponad dwukrotnym wzrostem zużycia wody przez mieszkańców Gminy Milicz. W normalnych warunkach pogodowych, zużycie wody na obszarze Gminy Milicz wynosi ok. 3 650 000 litrów wody na dobę, a obecnie ok. 7 468 000 litrów na dobę. Dalsze trwanie upałów spowoduje pogorszenie się zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, zauważalnej jako spadki ciśnienia wody, a w ostateczności nawet do przerw w dostawie wody. Aby uniknąć takiej sytuacji Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zwraca się z apelem o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody w gospodarstwie domowym, a w szczególności wnioskujemy o zaniechanie:

  • podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, trawników i ogródków przydomowych
  • napełniania wodą z sieci basenów przydomowych.

Oszczędzaj każdą kroplę wody już dziś, bo jutro może być już za późno!

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00