Przejdź do aplikacji

eBOK

Informacje o Zakładzie

Informacja ogólne

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Milicz. Powstał 01.06.2003 roku w wyniku połączenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Zarządem Budynków i Usług Komunalnych. Zakład prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej realizując zadania własne Gminy w zakresie:

Struktura Zakładu:

  • Dział Wodociągów;
  • Dział Gospodarki Komunalnej;
  • Targowisko Miejskie;
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

Dyrekcja Zakładu:

Mariusz Dąbrowski - dyrektor
Liliana Kędzia - główna księgowa
Tel. 71 38 40 249
71 38 31 263

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek Informacyjny