Przejdź do aplikacji

eBOK

Oczyszczanie, zieleń, drogi

Zakład Usług Komunalnych realizuje zadania zlecone przez Gminę Milicz w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, naprawia drogi gminne oraz wykonuje prace w zakresie konserwacji gminnych terenów zielonych. Dba  o letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników gminnych. Opiekuje się małą architekturą na ternach gminnych.

Jednak o codzienne utrzymanie porządku i czystości  na terenie Gminy zobowiązanych jest  nie tylko 30 pracowników Zakładu Usług Komunalnych .

O czystość zobowiązany jest także dbać  każdy zarządca i właściciel terenu, co reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W  Gminie Milicz  kwestie te reguluje ponadto Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz.

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, na zlecenie Gminy Milicz, świadczą usługi w zakresie :

 • utrzymania czystości na terenach gminnych
 • mechanicznego i ręcznego oczyszczania ulic, chodników i parkingów
 • odławiania bezpańskich psów i kotów
 • likwidacji “dzikich wysypisk”
 • uprzątnięcia padłych zwierząt z terenów gminnych
 • opróżniania ponad 300 koszy na terenie całej gminy.
 • utrzymanie czystości i porządku na szlaku kajakowym wzdłuż rzeki Barycz
 • codziennego porządkowania terenów wokół  zalewu rekreacyjnego w Miliczu, przy ul. Wojska Polskiego.

Milicz uważany jest za “zielone miasto” dzięki dużym kompleksom  zieleni przy drogach, ulicach i ciągach komunikacyjnych oraz parkach i skwerach. Od wiosny do jesieni miasto zdobią liczne i piękne kompozycje kwiatowe, które wymagają codziennej pielęgnacji i konserwacji.

 

Pracownicy Zieleni Miejskiej świadczą usługi dla Gminy Milicz i jej mieszkańców w zakresie:
 • koszenia około 21 ha terenów trawiastych
 • konserwacji parków, zieleńców, skwerów, placów zabaw i innych terenów gminnych
 • utrzymania i konserwacji zieleni w pasach dróg gminnych
 • strzyżenia ponad 1000 mb żywopłotów
 • wycinki oraz odmładzania drzew i krzewów
 • usuwania wiatrołomów

 

Zakład Usług Komunalnych zajmuje się 85 km dróg gminnych świadcząc usługi w zakresie:

 • letniego utrzymania dróg gminnych
 • zimowego utrzymania dróg gminnych
 • naprawy i konserwacji gminnych ulic,dróg i chodników.
 • równania i wałowania około 300 tys. m² dróg na terenie miasta i gminy.

Kolejność równania i wałowania dróg gruntowych w 2020 roku:2021-Remont dr.grunt_

Zakład Usług Komunalnych nadzoruje i konserwuje meble miejskie wpływające na kształt i charakter przestrzeni miejskiej.

Mamy pod opieką:

 •     ponad  150  ławek,
 •     około 60  pojemników na kwiaty oraz 10 sztuk wież kwiatowych
 •      ponad 300 koszy na śmieci,
 •     około psich stacji.

Meble są naprawiane oraz dostawiane (o ile jest to możliwe) w miarę napływu sygnałów od mieszkańców.

Zakład Oczyszczania

ul. Krotoszyńska 37a,

56-300 Milicz

tel. 71 37 74 092

 

starszy mistrz usług komunalnych

Jarosław Kołodziej

tel. 601 676 334

 

mistrz robót drogowych

Danuta Piskorz

tel. 603 181 778.