Przejdź do aplikacji

eBOK

Przetargi

Zawiadomienia i rozstrzygnięcia z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt

2019-11-15 13:24:35

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt z terenów miasta i Gminy Milicz w roku 2020.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 22 listopada 2019 roku do godz 10ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

1.  Zapytanie ofertowe

2.  Oferta cenowa

3.  Oświadczenie o spełnieniu warunków

4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5.  Wzór umowy

 

Zamówienie na monitoring jakości wody i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz

2019-11-13 08:41:00

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych za stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Milicz w 2020 roku.

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat @zukmilicz.pl, faksem na nr 71 3831 243, pocztą, kurierem bądź osobiście w sekretariacie ZUK na adres: ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz do dnia 22 listopada 2020 roku do godz 9ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Druk oferty
 3. Harmonogram poboru prób wody
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. Oświadczenie o braku podstaw
 6. Wzór umowy

Zapytanie na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika

2019-05-27 14:01:59

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 31 maja  2019 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

1.zapytanie ofertowe (1)

2.oferta cenowa

3.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.oświadczenie o spełnieniu warunków

 

Zapytanie Nr 2 na remont cząstkowy dróg bitumicznych w Gminie Milicz

2019-03-29 11:31:42

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Milicz w roku 2019.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 02 kwietnia 2019 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

 1.  zapytanie ofertowe
 2. oferta cenowa
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. umowa

Zapytanie ofertowe na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

2019-03-25 14:24:28

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Milicz w roku 2019.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 29 marca 2019 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

 1.  zapytanie ofertowe
 2. oferta cenowa
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. umowa

Wybór oferty na dostawę złóż filtracyjnych.

2020-09-04 13:48:15

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: ” dostawę złóż filtracyjnych   wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Kruszywa Sp. z o.o. Zawada, ul. Luboszycka 67, 46-022 Luboszyce. za cenę brutto: 62 576,25 zł

Druki do pobrania:zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na monitoring wody

2019-11-27 07:53:42

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: ” Prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz w 2020 roku” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze ofert 2

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usuwania padłych zwierząt

2019-11-27 07:49:24

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na “Usługi oczyszczania miasta i terenów Gminy Milicz  w zakresie usuwania padłych zwierząt w 2020 r.”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, złożoną przez firmę P.W.”KOSZ” Barbara Nowicka z siedzibą; Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz.

Do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty 1

Zawiadomienie o wyborze oferty na farby drogowe

2019-06-03 12:20:44

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika dla Zakładu Usług Komunalnych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Pułtuska 60, 09-100 Płońsk.

Druki do pobrania:

 1.  zawiadomienie o wyborze oferty

Rozstrzygnięcie zapytania : "Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Milicz"

2019-04-03 07:37:53

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: ” Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Milicz wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp, ul. Zielona 4, 55-106 Czeszów.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty