Przejdź do aplikacji

eBOK

Przetargi

Zawiadomienia i rozstrzygnięcia z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Dostawa materiałów kamiennych

2017-02-27 14:15:19

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów kamiennych do realizacji zadania – równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Milicz w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 06 marca 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

 1. Oferta cenowa – dostawa kruszywa granitowego w  2017r.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 3. Zapytanie ofertowe – dostawa kruszywa granitowego w 2017r.
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

Równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Milicz w 2017 r.

2017-02-27 13:59:34

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie równania i wałowania dróg gruntowych z wbudowaniem materiału w miejsca niezbędne w trakcie podstawowego równania na terenie Gminy Milicz w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 06 marca 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

 1. Oferta cenowa – równanie i wałowanie dróg-2017
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 4. UMOWA: Równanie i wałowanie dróg – wzór
 5. Zapytanie ofertowe – równanie i wałowanie dróg-2017

Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych

2017-02-20 12:40:29

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Milicz w roku 2017.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 24 lutego 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe-remont dróg bitumicznych 2017r.
 2. oferta_cenowa_-_remont_dróg_bitumicznych
 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. Umowa_remont_cząstkowy_2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

2017-01-23 08:13:56

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w okresie 12 miesięcy.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 02 lutego 2017 roku do godz.10°°.

Druki do pobrania:

zapytanie na usługi pocztowe

 

Wybór oferty na usługi grabarskie

2016-12-15 09:20:17

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi grabarskie i kopania grobów na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu w 2017 r. wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.W.TRANSFER  Anna Pląskowska z siedzibą w: Cieszków, ul. Piaskowa 28/2.

Druki do pobrania: wybór oferty na usługi  grabarskie

2016-04-15 09:25:42

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę materiałów kamiennych

     Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, ul. Osiedle 35 informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na dostawę materiałów kamiennych do realizacji zadania – równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Milicz, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5, złożoną przez Handel i Transport Ciężarowy Grzegorz Grześkowiak z siedzibą w: Jutrosin, ul. Brzozowa 11, za cenę brutto: 22.767,30 zł.